top of page

Trainingen

Als pedagogisch medewerker, gastouder of coach wil jij je blijven ontwikkelen. Daarom heb ik voor jou mooie en waardevolle trainingen ontwikkelt.

Om jou te inspireren, en nieuwe kennis op te laten doen. Belangrijke kennis die jij kunt inzetten om je werk met nog meer kennis en passie te kunnen uitvoeren.

Speelgroep

Gedachtegoed

Emmi Pikler

BASIS TRAINING | INCOMPENY

voor Coaches

Training duurt 2 uur

399 euro voor maximaal 10 deelnemers

Je hoort het steeds vaker. Kinderdagverblijven die geïnspireerd zijn door het werken met Pikler.

Wil jij als pedagogisch coach meer te weten komen over dit gedachtegoed?

Wie was deze kinderarts en pedagoge? Wat was haar pedagogische visie?

Volgens Pikler worden alle baby's leergierig en nieuwsgierig geboren. Een baby ontwikkelt zich het beste, als hij zoveel mogelijk zelfstandig kan ontdekken. Hierbij staan spelen, bewegen en verzorgen centraal.

Het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen de baby en zijn verzorgers. Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en te leren, moet een baby zich veilig en vertrouwd voelen.

In deze training gaan we terug in de tijd. Hoe is de visie ontstaan? En wat zijn de belangrijkste pijlers? Na deze training kun jij een interessante visie vergadering aanbieden. Waarin de theorie centraal staat. Maar waarin je ook leerzame oefeningen kunt geven. 

respectvolle verzorging

Respectvolle

verzorging

VERDIEPING GEDACHTEGOED PIKLER

INCOMPENY

Training duurt 2 uur

399 euro voor maximaal 10 deelnemers

In deze inspirerende, leerzame en actieve training neem ik je mee in het belang van respectvolle verzorging.

Jonge kinderen worden in het dagelijks leven regelmatig aangeraakt, met name tijdens de verzorgingsmomenten.

De hechting is het allerbelangrijkste. Dit bereik je door respectvolle en aandachtige verzorging.

Behandel een kind zoals jij ook behandeld wil worden. Bereid een kind voor op wat gaat komen, en geef hem de tijd om te reageren.

Benoem alle handelingen die je doet. Behandel kinderen als een actieve partner.

Door echte aandacht te hebben tijdens de verzorgmomenten kunnen kinderen zich emotioneel opladen. Om daarna zelf te kunnen spelen of lekker te gaan slapen.

In deze actieve training krijg jij theorie, filmpjes, en opdrachten. Zodat jij je pedagogisch medewerkers een mooi beeld kan geven van het belang van respectvolle verzorging

vrije bewegingsontwikkeling

Vrije

bewegingsontwikkeling

VERDIEPING 

GEDACHTEGOED PIKLER

INCOMPENY

Training duurt 2 uur

399 voor maximaal 10 deelnemers

Wist je dat baby's 25 ontwikkelingsstadia doorlopen?

Om deze ontwikkeling door te maken, hebben kinderen vrijheid nodig om te bewegen. Voor de pedagogisch medewerker een belangrijke taak om te zien in welk ontwikkelingsstadium hij zit. Om vervolgens een optimale omgeving te creëren. Afgestemd op de behoefte van het kind.

Leer in deze training pedagogisch medewerkers kinderen hun eigen tempo te bepalen.

Zet een kind niet neer, als het zelf nog niet uit zit kan komen. Pak kinderen niet bij de handen, om te leren lopen.

Wacht rustig af, en observeer.

Best even anders dan dat we vaak gewend zijn.

Het is niet van belang wanneer een kind een vaardigheid ontwikkeld. Maar hoe.

Hoe kun jij de vrije bewegingsontwikkeling stimuleren?

Welke materialen zijn geschikt?

En wat is de rol van de pedagogisch medewerker? Dat vertel ik jou allemaal in deze boeiende training.

Baby speelgoed

Spelen

en speelgoed

INCOMPENY

Training duurt 2 uur

399 euro voor maximaal 10 deelnemers

Het speelgoed dat bij de visie van Pikler past, heeft geen toeters en bellen. Het is bij voorkeur zo ve eenvoudig mogelijk. Een kind kan dan zelf ontdekken, wat hij er mee kan, en wil doen.

Passief speelgoed maakt een actieve baby. Actief speelgoed maakt een passieve baby.

In deze speelse training leer ik jou, welk speelgoed geschikt is, bij welke leeftijd.

Hoe kinderen alleen kunnen spelen, en hoe  er meer rust komt op de groep.

Doormiddel van theorie, speelgoed voorbeelden, en filmpjes krijg jij een mooi beeld van het spelen. 

Lets play! Want spelen is leren, en leren is spelen.

Ontwerp zonder titel (2).png

Schema's

in kinderspel

 INCOMPENY

Training duurt 2 uur

399 euro voor maximaal 10 deelnemers

"Zand in de zandbak!" Herken je dit? De peuters verplaatsen het zand. Dat wordt weer vegen. 

Het bijzondere is, dat het altijd weer gebeurt. Het hoort bij kinderen in een bepaalde leeftijd. En het verplaatsten van zand hoort bij het Schema Trajectory. 

Spelpatronen verschijnen bij alle kinderen vanaf een jaar, vaak al eerder. Ze kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.

Dit herhaalde spel smeedt nieuwe verbindingen in het brein, bouwstenen die samen de ‘informatiesnelweg’ vormen naar hogere vormen van leren. Alle kinderen op de wereld vertonen deze aangeboren spelpatronen, die wisselen per leeftijd en ontwikkelingsfase. Ze zijn absoluut noodzakelijk om verder te ontwikkelen en te groeien.

Door filmpjes, opdrachten en praktijkvoorbeelden krijg je een nieuwe kijk op het spel gedrag van jonge kinderen.
 

Trainingen

Werken
met Baby's

VEENDAM 

Ben jij pedagogisch medewerker, en werk jij met baby's? Dan is het vanaf 2025 verplicht om je hier specifiek voor te scholen. 

In deze babyscholing staan de interactievaardigheden rondom de babyontwikkeling centraal, maar er is ook aandacht voor de taalontwikkeling, motorische en sociale ontwikkeling van de baby. 

Pedagogisch medewerkers leren reflecteren op hun eigen handelen, er wordt gekeken naar de groepsruimte, materialen en samenwerking met collega's en ouders.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur en is geschikt voor pedagogisch medewerkers of gastouders die werken met baby's. Na afronding ontvangen de professionals een certificaat.

De training "Werken met Baby's voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

                  429 euro per deelnemer

bottom of page