top of page

Trainingen

Als pedagogisch medewerker, gastouder of coach wil jij je blijven ontwikkelen. Daarom heb ik voor jou mooie en waardevolle trainingen ontwikkeld.

Trainingen om jou te inspireren en je kennis te verdiepen. Belangrijke kennis die jij kunt inzetten om je werk beter en met nog meer passie te kunnen doen.

Speelgroep

Gedachtegoed

Emmi Pikler

BASIS TRAINING | INCOMPANY

voor Coaches

Training van 2 uur

399 euro

maximaal 10 deelnemers

Je hoort het steeds vaker: kinderdagverblijven die geïnspireerd zijn geraakt door het werken met Pikler.

Wil jij als pedagogisch coach meer te weten komen over dit gedachtegoed?

Wie was deze kinderarts en pedagoge?

Wat was haar pedagogische visie?

Volgens Pikler worden alle baby's leergierig en nieuwsgierig geboren. Een baby ontwikkelt zich het beste, als hij zoveel mogelijk zelfstandig kan ontdekken. Hierbij staan spelen, bewegen en verzorgen centraal.

 

Het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen de baby en zijn verzorgers. Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en te leren, moet een baby zich veilig en vertrouwd voelen.

In deze training gaan we terug in de tijd. Hoe is de visie ontstaan?

En wat zijn de belangrijkste pijlers?

 

Na deze training kan jij een interessante visievergadering aanbieden, waarbij de theorie centraal staat. Daarnaast ken je ook een aantal leerzame oefeningen, om de theorie in praktijk te brengen.

respectvolle verzorging

Respectvolle

verzorging

VERDIEPING GEDACHTEGOED PIKLER

INCOMPANY

Training van 2 uur

399 euro

maximaal 10 deelnemers

In deze inspirerende, leerzame en actieve training neem ik je mee in het belang van respectvolle verzorging.

Jonge kinderen worden in het dagelijks leven regelmatig aangeraakt, met name tijdens de verzorgingsmomenten.

Hechting is hierin het allerbelangrijkste. Dit bereik je door respectvolle en aandachtige verzorging.

Behandel een kind zoals jij ook behandeld wil worden.

Bereid een kind voor op wat gaat komen, en geef hem de tijd om te reageren.

Benoem alle handelingen die je doet. Behandel kinderen als een actieve partner.

Door echte aandacht te hebben tijdens de verzorgmomenten kunnen kinderen zich emotioneel opladen, om daarna zelf te kunnen spelen of lekker te gaan slapen.

Deze actieve training bevat theorie, filmpjes, en opdrachten.

Na deze training kan jij je pedagogisch medewerkers het belang van respectvolle verzorging overbrengen.

vrije bewegingsontwikkeling

Vrije

bewegingsontwikkeling

VERDIEPING 

GEDACHTEGOED PIKLER

INCOMPANY

Training van 2 uur

399 euro

maximaal 10 deelnemers

Wist je dat baby's, van liggen tot lopen, maar liefst 25 ontwikkelingsstadia doorlopen?

Om deze ontwikkeling door te maken, hebben kinderen vrijheid nodig om te bewegen.

Voor de pedagogisch medewerker is het van belang om te observeren en zo te zien in welk ontwikkelingsstadium een kind zit. Hiermee kan je een optimale omgeving te creëren die afgestemd is op de behoefte van het kind.

Leer in deze training dat kinderen hun eigen tempo te bepalen.

Wacht rustig af, geef vertrouwen en observeer.

Het is niet van belang wanneer een kind een vaardigheid ontwikkeld. Maar hoe.

Hoe kun jij de vrije bewegingsontwikkeling stimuleren?

Welke materialen zijn geschikt?

En wat is de rol van de pedagogisch medewerker?

Dat leer ik jou allemaal in deze boeiende training.

Baby speelgoed

Spelen
en speelgoed

INCOMPANY

Training van 2 uur

399 euro

maximaal 10 deelnemers

Het speelgoed dat bij de visie van Pikler past, heeft geen toeters en bellen. Het is bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk. Een kind kan dan zelf ontdekken wat hij er mee kan, en mee wil doen.

Passief speelgoed maakt een actieve baby. Actief speelgoed maakt een passieve baby.

In deze speelse training leer ik jou welk speelgoed geschikt is voor een bepaalde leeftijd.

Daarnaast leer je ook hoe kinderen alleen kunnen spelen, en hoe  er meer rust komt op de groep.

Door middel van theorie, speelgoed voorbeelden, en filmpjes krijg jij een goed beeld van het spelen. 

Lets play! Want spelen is leren, en leren is spelen.

Ontwerp zonder titel (2).png

Schema's
in kinderspel

 INCOMPANY

Training van 2 uur

399 euro

maximaal 10 deelnemers

"Zand in de zandbak!" Herken je dit? De peuters verplaatsen het zand. Dat wordt weer vegen. 

Het bijzondere is, dat dit altijd weer gebeurt, omdat het hoort bij kinderen in een bepaalde leeftijd. Dit schema heet: 'Trajectory'.

Spelpatronen verschijnen bij alle kinderen vanaf een jaar, maar vaak al eerder. Ze kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.

Dit herhaalde spel smeedt nieuwe verbindingen in het brein, bouwstenen die samen de ‘informatiesnelweg’ vormen naar hogere vormen van leren. Alle kinderen op de wereld vertonen deze aangeboren spelpatronen, die verschillen per leeftijd en ontwikkelingsfase. Ze zijn noodzakelijk om verder te ontwikkelen en te groeien.

Door middel van filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten krijg je een nieuwe kijk op het spelgedrag van jonge kinderen.

Trainingen

Werken
met baby's

VEENDAM 

 

6 bijeenkomsten van 2,5 uur

429 euro per deelnemer

maximaal 10 deelnemers

Ben jij pedagogisch medewerker en werk jij met baby's?

Dan is het vanaf 2025 verplicht om je hier specifiek voor te scholen. 

In deze babyscholing staan de interactievaardigheden rondom de babyontwikkeling centraal, maar er is ook aandacht voor de taalontwikkeling, motorische en sociale ontwikkeling van de baby. 

Als pedagogisch medewerker leer je reflecteren op je eigen handelen. Daarnaast kijken we naar de groepsruimte, de materialen en de samenwerking met collega's en ouders.

De training is geschikt voor pedagogisch medewerkers of gastouders die werken met baby's.

 

Na afronding van de training ontvang je een certificaat.

 

De training "Werken met baby's voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.       

bottom of page