top of page

Missie & Visie

UKUdlala pedagogische coaching heeft als doel het verbeteren en waarborgen van pedagogische kwaliteit binnen een (kleinschalige) kinderopvang organisatie: een buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf.

Sinds de invoering van de Wet IKK is het voor een kinderopvangorganisatie verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben. 

Voor (kleinschalige) kinderopvangorganisaties kan het invulling geven aan deze functie lastig zijn. Dit komt omdat het aantal uren voor deze functie wordt berekend op basis van het aantal FTE en locaties. 

Als gecertificeerd pedagogisch coach kan ik deze pedagogische coaching binnen uw organisatie verzorgen. Samen kijken we naar hoe de coaching binnen uw organisatie vorm kan krijgen, zodat deze goed aansluit bij uw wensen.

Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de visie, behoeften en werkwijze van de opdrachtgever. Tijdens de coaching maak ik dan ook altijd een koppeling naar de pedagogische visie van de organisatie. 

Uiteraard heb ik zelf ook een algemene visie op de kinderopvang. Deze visie gaat uit van de kwaliteitseisen die staan vastgelegd in Wet Kinderopvang. Deze kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van Professor J.M.A. Riksen-Walraven:

  • Het bieden van een veilige basis;

  • Het stimuleren van persoonlijke competentie;

  • Het bevorderen van sociale competentie;

  • Het overdragen van normen en waarden.


De veilige basis staat bij UKUdlala op de eerste plaats. 
Dit pedagogisch basisdoel is essentieel voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen, maar is zeker ook voor de pedagogisch medewerker van groot belang. 

Een pedagogisch medewerker heeft immers de grootste invloed op de kinderen binnen een kinderopvangorganisatie.

Om kinderen goed te kunnen begeleiden, is erkenning en ondersteuning binnen het werk

daarom een belangrijke voorwaarde.


 

Emmi Pikler

Steeds meer kinderdagverblijven zijn geïnspireerd door de visie van Emmi Pikler. Wil jij hier mee aan de slag? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Dan ben ik de coach voor jou! Naast mijn werk als coach, organiseer ik ook speelgroepen voor ouders en jonge kinderen. Ik werk hierin onder andere met het gedachtegoed van Pikler.

Emmi was kinderarts en pedagoog. In 1946 werd ze hoofd van een kindertehuis in Boedapest.

Pikler gaat uit van het competente kind. Een nieuwsgierige baby, die wil leren en ontwikkelen.

Belangrijke thema's zijn: Spelen, Bewegen en Verzorgen.

Kinderen zelf laten spelen heeft een positieve invloed op het gevoel van autonomie.

Voor de vrije bewegingsontwikkeling heeft een kind ruimte nodig. Het gebruik van een maxicosi, wipstoel en kleine box belemmert de ontwikkeling van natuurlijke bewegingen.

Tijdens de verzorgmomenten van een kind geef je je volledige aandacht. Vertraag en maak contact. Een kind ervaart daarna meer ruimte om te spelen of te slapen.

"Een baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan of lopen, maar hij leert ook te leren"   EMMI PIKLER

shutterstock_1659786472.jpg
bottom of page