top of page

Missie & Visie


UKUdlala pedagogische coaching heeft als doel het verbeteren en waarborgen van pedagogische kwaliteit binnen een (kleinschalige) kinderopvang organisatie. Zowel op buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf.

Sinds de invoering van de Wet IKK is het voor een kinderopvang verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben. 

Voor (kleinschalige) kinderopvangorganisaties kan het invulling geven aan deze functie lastig zijn. Dit komt doordat het aantal uren voor deze functie wordt berekend op basis van het aantal FTE en locaties. 

Als gecertificeerd pedagogisch coach kan ik deze pedagogische coaching binnen uw organisatie verzorgen. In overleg kijken we naar hoe de coaching binnen uw organisatie op maat vorm kan krijgen.

Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de visie, behoeften en werkwijze van de opdrachtgever. Tijdens de coaching, maak ik dan ook altijd een koppeling naar de pedagogische visie van de organisatie. 

Uiteraard heb ik zelf ook een algemene visie op de kinderopvang. Deze visie gaat uit van de kwaliteitseisen die staan vastgelegd in Wet Kinderopvang. Deze kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van Professor J.M.A. Riksen-Walraven:

  • Het bieden van een veilige basis;

  • Het stimuleren van persoonlijke competentie;

  • Het bevorderen van sociale competentie;

  • Het overdragen van normen en waarden;


De veilige basis staat bij UKUdlala voorop.
Ik ben van mening dat dit pedagogisch basisdoel niet alleen voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen essentieel is, maar ook voor een pedagogisch medewerker van groot belang is.

Ook een pedagogisch medewerker heeft behoefte aan erkenning en ondersteuning. En laat nou juist de pedagogisch medewerker de grootste invloed hebben op de kinderen binnen een kinderopvangorganisatie.

Binnen een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang is het welzijn van de pedagogisch medewerker daarom erg belangrijk.

Emmi Pikler

Steeds meer kinderdagverblijven zijn geïnspireerd door de visie van Emmi Pikler. Wil jij hier mee aan de slag? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Dan ben ik de coach voor jou! Naast mijn werk al coach, organiseer ik speelgroepen voor ouders en jonge kinderen. Ik werk hier onder andere met liefde voor Pikler.

Emmi was kinderarts en pedagoog. In 1946 werd ze hoofd van een kindertehuis in Boedapest.

Pikler gaat uit van het competente kind. Een nieuwsgierige baby, die wil leren en ontwikkelen.

Belangrijke thema's zijn: Spelen, Bewegen en Verzorgen.

Kinderen zelf laten spelen heeft een positieve invloed op het gevoel van autonomie.

Voor de vrije bewegingsontwikkeling heeft een kind ruimte nodig. Het gebruik van maxicosi, wipstoel en kleine box belemmert de ontwikkeling van natuurlijke bewegingen.

Tijdens de verzorgmomenten van een kind, geef je je volledige aandacht. Vertraag en maak contact. Een kind ervaart daarna meer ruimte om te spelen of te slapen.

"Een baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkelingniet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan of lopen, maar hij leert ook te leren"   EMMI PIKLER

shutterstock_1659786472.jpg
bottom of page