• UKUdlala

Wat je aandacht geeft, groeit!


En ja! Dat geldt ook bij opvoeden. Van positieve aandacht groeien kinderen. Kinderen voelen zich gezien, zich gehoord en leren zelfvertrouwen te krijgen. Helaas geldt dit ook voor negatieve aandacht. We zijn snel geneigd om het negatieve gedrag te willen stoppen. Ook ik doe dit nog regelmatig. Hou daar mee. Stop daarmee. Ik hoor het mezelf zeggen. Dat is niet het ergste. Maar het levert niks op. Het gedrag stopt er niet door. Het wordt misschien nog wel erger. En voor je het weet, zitten we lekker samen in de negatieve aandacht. Weg fijne sfeer. Weg gezellig tafelmoment.

Meer helpend in situaties als deze is je richten op het positieve. Richt je focus op iemand anders aan tafel. Begin een gezellig gesprekje. Geef die ander eens een compliment. HA! Je zult zien dat het gedrag gelijk veranderd. Praat met een rustige stem en vertel wat je verwacht. Praat maar met je zachte stem, ipv stop met schreeuwen. Vertel wat er wel mag, en richt je dan op iets anders. Want wat aandacht krijgt groeit!